Visie

Stichting Free-XS bestaat sinds 2001, al veel langer bestaat er echter de wens om voor jongeren in Dronten een ontmoetingsplek te hebben. Dit is in 2010 uiteindelijk realiteit geworden met Jongerencentrum DeBoot. Met dit jongerencentrum willen wij jongeren een plek bieden om te ‘chillen’ en elkaar te ontmoeten. Met een chill-dek zijn alle mogelijkheden daarvoor aanwezig. Daarnaast is er een pop-dek met professionele apparatuur in licht en geluid zodat met muziek en optredens ontzettend veel mogelijk is.

Graag willen wij jongeren met dit jongerencentrum en alle mogelijkheden die er zijn uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. Jong zijn betekent dat er veel vragen zijn waar je een antwoord op moet vinden met als belangrijkste drie: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

Stichting Free-XS wordt volledig door vrijwilligers ‘gedraaid’ en wordt gefinancierd door donateurs, sponsors en door verhuur van DeBoot voor activiteiten gericht op jongeren.

De mensen achter Stichting Free-XS zijn christen, wij geloven dat het belangrijk is om actief en zichtbaar in onze omgeving actief te zijn. We willen op deze manier ‘handen en voeten’ geven aan onze visie dat in ieder mens, in iedere jongere bijzonder kwaliteiten aanwezig zijn, iedere jongere is waardevol en verdient aandacht.

De locatie van DeBoot wordt naast de functie van regulier Jongerencentrum ook benut als locatie voor activiteiten gericht op het jongerenwerk van de kerken in Dronten. Deze combinatie maakt dat efficiënt van de mooie locatie gebruik gemaakt wordt.